Valvojan lausunto

Tornionlaakson Rastipäivät kilpaillaan upeissa Aavasaksan maisemissa. Suunnistuksellisesti maasto tarjoaa sekä suunnistusteknisiä että fyysisiä haasteita. Kartta on tasalaatuinen ja siinä on käytetty uusia symboleja, kuten muurahaismätäs ruskealla kolmiolla.

Harmaata avokalliokuvausta on käytetty kartassa sellaisilla alueilla, jossa maastopohja on kallioista hyvällä näkyvyydellä, mutta näillä alueilla kasvaa tyypillisesti yksittäisiä mäntyjä. Voidaankin sanoa, että kyseessä on kalliokuvaus, eikä täysin avonaisen alueen kuvaus. Hieman rikkonaisemmillakin kallioalueilla kannattaa lukea maastomuotoja, jotka on kuvattu karttaan hyvin. Maastossa onkin monin paikoin hyvä näkyvyys. Toisaalta jotkin puoliavoimet alueet voivat olla näkyvyydeltään ympäröivää aluetta jopa heikompia lehtipuiden kasvettua parimetriseksi. Kaikki kuvionrajat eivät myöskään ole tästä johtuen ns. veitsenteräviä.

Maaston alemmissa osissa on osittain sammaloituneitakin kiviä, joita on merkitty karttaan. Toisaalta yläosan kallioaluilla on joitain myös hieman yli 1 m:n korkuisia selkeästi erottuvia kiviä, joita ei ole merkitty karttaan.

Useat heikot polut erottuvat melko heikosti maastossa ja yleisestikin polut erottuvat kallioalueella melko heikosti. Luontopoluilla on tosin matalia opaspaaluja myös näillä kallioalueilla.

Varoituksena voi sanoa, että vaaran huipulle johtava tie ylitetään useimmilla radoilla molempina päivinä, joten olkaa varovaisia tien ylityksissä. Vaaran itäreunan suurten jyrkänteiden lähelle ei tule mennä.

Vielä perusmuistutus, että rasteja on paljon ja myös lähekkäin. Koodien tarkastaminen kannattaakin tehdä jokaisella rastilla.

Nautinnollista suunnistusta toivottaen!

Tero Taulavuori
Alatornion Pirkat
kilpailun valvoja