Valvojan lausunto

Avoimet kansalliset kaksipäiväiset Tornionlaakson Rastipäivät suunnistetaan Aavasaksanvaarallaa, jossa ei ole aiemmin kilpailtu. Molempina päivinä matkat ovat keskimatkoja. Matkat ovat sääntömääräiset ja noususummat ovat liiton ohjeistuksen ylärajoilla, ja osalla jopa yli.

Huomioikaa suunnistajat, että Aavasaksanvaara on aikoinaan ollut suosittua Juhannuksen viettoaluetta, joten eritoten sunnuntaina radan loppuosassa maastossa (maston ympäristössä) on särkyneitä pulloja yms. maastoon kuulumatonta tavaraa.

Kartta on tasalaatuinen yhden henkilön kartoittama. Molempina päivinä suunnistetaan tulostekartalla, osalla mittakaava 1:10000/5m, ikäsarjoilla ja nuoremmilla 1:7500 kuten säännöt sallivat. Kartta on selkeälukuinen. Maasto koostuu yhdestä isosta vaarasta Aavasaksasta, jossa on matalimman ja korkeimman kohdan rastipisteiden eroksi tulee pääsarjalla 140m. Kartan halkoo yleinen tie Aavasaksan huipulle, joka ylitetään kummankin päivän kilpailussa. Olkaa varovaisia teiden ylityksissä!

Maasto: Vaaramaastoa, pääosin hyväkulkuista, jota rikkovat avokallioalueet. Avokalliot ovat avoimia, nopeakulkuisia ja jyrkänteet erottuvat selkeästi maastossa. Vaaran alaosat ovat peitteellisempää ja suunnistuksellisesti vaativampaa aluetta.

Viikon runsaat sateet ovat liukastuttaneet kalliot, joten alaspäin rinnettä mentäessä varovaisuutta.

Radat ovat fyysisesti vaativia. Pahimmat kivikot ”pirunpellot” on ratasuunnitteluissa huomioitu, mutta niitä ei kokonaan pysty välttämään. Paikoin rasteja on maastossa lähekkäin, joten muistakaa tarkistaa koodit.

Tervetuloa suunnistamaan ja ihailemaan komeita maisemia!

Arto Vilppola
Valvoja